VivaLac - suplement diety dla osób z nadwagą lub insulinoopornością

W przewodzie pokarmowym człowieka znajduje się ogromny ekosystem złożony z drobnoustrojów – mikrobiota jelitowaa. Ten ekosystem jelitowy współodpowiada za utrzymanie zdrowia człowieka1.

Zmiany w mikrobiocie są powiązane m.in. z otyłością, która przyczynia się do powstawania wielu dysfunkcji w organizmie, co może prowadzić do chronicznych schorzeń.

a Mikrobiota jelitowa (tradycyjnie: mikroflora jelitowa, flora bakteryjna jelit) – zespół mikroorganizmów (mikrobiom), głównie bakterii, tworzący w układzie pokarmowym złożony ekosystem. U człowieka jeden z elementów jego bioty fizjologicznej.

Związki pomiędzy otyłością a niektórymi schorzeniami

Badania wykazały zależność pomiędzy otyłością a zaburzeniami w składzie mikrobioty jelitowej (dysbiozą)2. Zachwianie równowagi mikroflory jelitowej może wpływać na pogorszenie samopoczucia i być przyczyną wielu schorzeń, głównie o podłożu metabolicznym i autoimmunologicznym. 

Jak szybko schudnąć z brzucha?

Ponadto ewidencja badawcza wykazuje związki pomiędzy dysbiozą a chorobami metabolicznymi, w tym insulinoopornością3.

Współzależności pomiędzy otyłością a insulinoopornością są przedmiotem intensywnych badań, które wykazują szereg połączonych mechanizmów na wielu poziomach metabolizmu w różnorodnych organach.

Zależności pomiędzy mikrobiotą osób z nadwagą i o prawidłowej wadze a insulinoopornością 4
Model łączący upośledzone uwalnianie insuliny z insulinoopornością i cukrzycą typu 2

Wesprzyj swoją mikrobiotę jelitową z VivaLac!

probiotyki - badania

Czy probiotyki mają wpływ na negatywne efekty związane z otyłością?

Wyniki metaanaliz pokazują, że przyjmowanie probiotyków ma wpływ na parametry związane z wagą ciała (BMI, masa, masa tkanki tłuszczowej).5

Pomimo tego, że same probiotyki nie są środkami odchudzającymi, ich pozytywne działanie ma odzwierciedlenie w badaniach.

Meta-analiza 32 niezależnych badań określających wpływ probiotyków na parametry związane z glikemią u osób z cukrzycą typy 2 wykazała istotną statystycznie korelację z poprawą parametrów6, w tym dla: cholesterolu całkowitego, poziomu glukozy na czczo i insuliny.

W innej meta-analizie wykazano pozytywny wpływ przyjmowania probiotyków na parametry profilu insulinowego7 :HbA1, poziom insuliny na czczo i insulinooporność.

b Standaryzowana Średnia Różnic (SMD) – parametr stosowany w metaanalizie danych ciągłych, jeśli w badaniach mierzono ten sam wynik, ale za pomocą różnych instrumentów pomiarowych.

c WMD (weighted mean difference, średnia ważona różnic) – metoda stosowana w meta-analizie do wspólnego oszacowania efektu danej interwencji w poszczególnych badaniach, w których efekt mierzono w tej samej skali ciągłej.

VivaLac zawiera szczepy probiotyczne o potwierdzonej skuteczności!

Vivalac - informacja

VivaLac – synbiotyk o udokumentowej efektywności

VivaLac to synbiotykd, którego składniki zostały starannie dobrane z myślą o osobach z otyłością lub nietolerancją glukozy.

VivaLac to suplement diety, którego celem jest zrównoważenie mikroflory jelitowej, szczególnie u osób z insulinoopornością, zespołem metabolicznym, nadwagą i otyłością oraz zaburzeniami gospodarki lipidowej.

d Synbiotyk – połączenie probiotyku z prebiotykiem, które podawane są razem w związku z ich synergistycznym działaniem w celu przywrócenia prawidłowej flory jelitowej.

Zastosowanie

VivaLac to suplement dieta online, którego celem jest zrównoważenie mikroflory jelitowej, szczególnie u osób z insulinoopornością, zespołem metabolicznym, nadwagą i otyłością oraz zaburzeniami gospodarki lipidowej.

Zmniejsza częstotliwość występowania problemów gastrycznych.

Korzyści wynikające ze stosowania

Składniki

e cfu (colony forming unit) – liczba pojedynczych komórek, z których w wyniku podziałów powstaną kolonie komórek.

Zalecane dzienne spożycie

Czas trwania suplementacji

Postać

Dostępne opakowania

Przechowywanie

Okres ważności

VivaLac to symbiotyk dla osób z otyłością lub nietolerancją glukozy!

Szczepy VIVALAC

Szczepy VivaLac

Szczepy probiotyczne L. Acidophilus i B. lactis mają znaczący wpływ na obniżenie wartości parametrów profilu lipidowego8

Opis

Choroba sercowo-naczyniowa (CVD) jest główną przyczyną śmiertelności u osób z cukrzycą typu 2, a dyslipidemia jest głównym czynnikiem ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u tych pacjentów. Poprawa profilu lipidowego pacjentów z cukrzycą typu 2 może zmniejszyć ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych.

Cel

Zbadanie wpływu suplementacji L. acidophilus i B. lactis na profil lipidowy osób z cukrzycą typu 2.

Rodzaj badania

Podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne.

Grupa

60 osób ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2.

Schemat badania

Dzienne spożycie 300 mg jogurtu (placebo lub
z L. Acidophilus 4 ,14 × 10⁶ cfu/g i B. lactis 3,61 × 106 cfu/g) przez 6 tygodni.

Szczepy probiotyczne L. Acidophilus i B. bifidum łącznie z prebiotykiem pozytywnie wpływają na wartości profilu glikemicznego9

Opis

Poprawa profilów lipidowych i parametrów homeostazy glukozy może zmniejszyć zachorowalność i śmiertelność w chorobie naczyniowej serca (CHD) u osób z cukrzycą typu 2.

Cel

Zbadanie wpływu suplementacji mieszanką probiotyków i błonnika prebiotycznego na profile metaboliczne osób z nadwagą, cukrzycą typu 2 i schorzeniami naczyniowymi.

Rodzaj badania

Podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne.

Grupa

60 osób ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2 i chorobą naczyniową.

Schemat badania

Dzienne spożycie placebo lub mieszanki
Lactobacillus acidophilus 2 × 10⁹, Lactobacillus casei 2 × 109, Bifidobacterium bifidum 2 × 109 i 800 mg inuliny przez 12 tygodni.

Bibliografia

1 Prakash S. et al, Gut macrobiota: next frontier in understanding human health and   development of biotherapeutics. Biologics: Targets and Therapy 5, 71-86, 2011

2 Turnbaugh PJ, Ley RE, Mahowald MA, Magrini V, Mardis ER, Gordon JI. An obesity associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest. Nature 2006;444: 1027–1031

3 Larsen N. et al, Gut Microbiota in Human Adults with Type 2 Diabetes Differs from Non-Diabetic Adults, PLoS One, vol. 5, issue 2, February 2010

4 Vrieze A et al, The environment within: how gut microbiota may influence metabolism and body composition, Diabetologia (2010), 53; 606-613

5 Kunnackal J. et al. Genes 2018_Effect of probiotics on body weight and body-mass index

6 T. Kocsis et al., Nature research, Scientific Reports. Probiotics have beneficial metabolic effects in patients with type 2 diabetes mellitus:a meta‑analysis of randomized clinical trials. (2020) 10:11787

7 K. Yao et al., Med Sci Monit, 2017; 23: 3044-3053

8 H. S. Ejtahed et al., J. Dairy Sci. 2010; 94: 3288–3294

9 M. Tajabadi-Ebrahimi et al., Exp Clin Endocrinol Diabetes 2017

Zapisz się do naszego newslettera !Zostaw nam swój emali.